Latest Post

ஆண்கள் குற்றம் புரிவதற்குக்கூட பெண்களின் இந்த முறையற்ற ஆடைக் கலாச்சாரமும் ஒரு காரணியாக அமைந்துள்ளது. பெண்கள் தமக்குத் தாமே அழிவையும், இழிவையும் தேடிக் கொள்பவர்காக இருப்பது வேடிக்கைக்குரியது. பாதுகாப்புக் கவசத்தையே துளையிட்டு உபயோகிப்பதாகவே இன்றைய முஸ்லிம் பெண்களின் நிலைமையும் உள்ளது.

இறைமொழியும் நபிமொழியும்
தன் அடியாரை (கஃபாவாகிய) சிறப்பு பள்ளியிலிருந்து (பைத்துல் முகத்தஸிலுள்ள) மஸ்ஜிதுல் அக்ஸாவிற்கு, இரவின் ஒரு பகுதியில் பயணம் செய்வித்தானே அத்தகையவன் மிகவும் பரிசுத்தமானவன், (மஸ்ஜிதுல் அக்ஸாவாகிய) அது எத்தகையெதென்றால் நாம் அதனைச்சுற்றியுள்ள பகுதிகளை அபிவிருத்தியடையச் செய்திருக்கின்றோம், நம்முடைய அத்தாட்சிகளை அவருக்கு காண்பிப் பதற்காகவே (அழைத்துச் சென்றோம்) நிச்சயமாக உமது இரட்சகனாகிய அவனே செவியேற்கிறவன் பார்க்கிறவன்.(அல் குர்ஆன் – 17.1)
நான் மக்காவில் (என்னுடைய வீட்டில்) இருக்கும் போது என்னுடைய வீட்டின் முகடு திறக்கப்பட்டது, ஜிப்ரஈல் (அலை) அவர்கள் அதன்வழியாக இறங்கி என் நெஞ்சைப் பிளந்து ஸம்ஸம் தண்ணீரால் அதைக்கழுவினார்கள். ஈமானும் அறிவும் நிரம்பிய ஒரு தங்கப்பாத்திரத்தைக் கொண்டு வந்து (அதிலுள்ள ஈமானையும், அறிவையும்) என் உள்ளத்தில் வைத்து பின்பு மூடிவிட்டார்கள்.(புகாரி)
நீண்ட அறிவிப்பும் நிறைந்த நன்மைகளும்
புராக்கை என்னிடத்தில் கொண்டு வரப்பட்டது – அது நீளமான வெள்ளை நிறமுள்ளது, (அதன் உயரம்) கழுதையை விட உயரமானதும் கோவேறு கழுதையை விட சிறியதுமான ஒரு மிருகமாகும், அதனுடைய பார்வை படும் தூரத்திற்கு அது காலடி வைக்கும் – பைத்துல் முகத்தஸ் வரைக்கும் அதில் நான் ஏறிச்சென்றேன். 

நபிமார்கள்; (ஏறிச்செல்லும்) வாகனங்களைக் கட்டும் கதவின் துவாரத்தில் அதைக்கட்டிவிட்டு பள்ளிக்குள் நுழைந்து இரண்டு ரக்அத்துகள் தொழுதேன். (தொழுது முடிந்ததும்) ஜிப்ரில் (அலை) அவர்கள் மது உள்ள பாத்திரத்தையும் பாலுள்ள பாத்திரத்தையும் என்னிடம் கொண்டு வந்து (அவ்விரண்டில் ஒன்றை) தேர்ந்தெடுக்கும்படி கூறினார்கள், நான் பாலுள்ள பாத்திரத்தைத் தேர்ந்தெடுத்தேன், இயற்கையை (இஸ்லாத்தையும் உறுதிப்பாட்டையும்) தேர்ந்தெடுத்து விட்டீர்கள் என ஜிப்ரஈல் (அலை) அவர்கள் (எனக்கு) கூறினார்கள்.
ஆதி பிதாவும் ஆரம்ப வானமும்
பின்பு என்னை வானத்தின் பக்கம் அழைத்துச்சென்று (முதல்) வானத்தின் கதவைத் தட்டினார்கள். (தட்டுபவர்) யார்? எனக்கேட்கப்பட்டது. ஜிப்ரில் எனக்கூறினார்கள். உங்களிடம் இருப்பவர் யார்? எனக் கேட்கப்பட்டது. முஹம்மது எனக்கூறினார்கள். அவருக்கு வானத்தின்பக்கம் ஏறிவருவதற்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுவிட்டதா? என (அம்மலக்கு) கேட்டார். ஆம் அனுமதி வழங்கப்பட்டுவிட்டது என ஜிப்ரில் (அலை) அவர்கள் கூறினார்கள். அப்போது எங்களுக்கு வானத்தின் கதவு திறக்கப்பட்டது. அங்கே ஆதம் (அலை) அவர்களை நான் பார்த்தேன். அவர்கள் எனக்கு வாழ்த்துக்கூறி, நல்லதைக்கொண்டு பிரார்த்தனையும் செய்தார்கள்.
இரண்டாம் வானமும் இறைதூதர் இருவரும்
பின்பு இரண்டாவது வானத்தின் பக்கம் என்னை அழைத்துச்சென்று (இரண்டாம்) வானத்தின் கதவைத் தட்டினார்கள். (முதல் வானத்தில் நிகழ்ந்தது போன்றே கேள்விகளும் பதில்களுமாய் உரையாடல் முடிந்தது) அப்போது எங்களுக்கு இரண்டாம் வானத்தின் கதவு திறக்கப்பட்டது, அங்கே என் பெரியம்மாவின் (தாயின் சகோதரி) இரு மக்களாகிய மர்யம் (அலை) அவர்களின் மகன் ஈஸா (அலை) அவர்களையும், ஸகரிய்யா (அலை) அவர்களின் மகன் யஹ்யா (அலை) அவர்களையும் நான் பார்த்தேன். அவ்விருவரும் எனக்கு வாழ்த்துக்கூறி, நல்லதைக்கொண்டு பிரார்த்தனையும் செய்தார்கள்.
மூன்றாம் வானமும் அழகு நபிச்சிகரமும்
பின்பு மூன்றாவது வானத்தின் பக்கம் என்னை அழைத்துச்சென்று (மூன்றாம்) வானத்தின் கதவைத் தட்டினார்கள். (முதல் வானத்தில் நிகழ்ந்தது போன்றே கேள்விகளும் பதில்களுமாய் உரையாடல் முடிந்தது) அப்போது எங்களுக்கு மூன்றாம் வானத்தின் கதவு திறக்கப்பட்டது. அங்கே யூசுஃப் (அலை) அவர்களை பார்த்தேன் அவருக்கு அழகின் அரைவாசி கொடுக்கப் பட்டிருந்தது. அவர் எனக்கு வாழ்த்துக்கூறி, நல்லதைக் கொண்டு பிரார்த்தனையும் செய்தார்கள்.
நான்காம் வானமும் இத்ரீஸ் (அலை)
பின்பு நான்காவது வானத்தின் பக்கம் என்னை அழைத்துச்சென்று (நான்காவது) வானத்தின் கதவைத் தட்டினார்கள் (முதல் வானத்தில் நிகழ்ந்தது போன்றே கேள்விகளும் பதில்களுமாய் உரையாடல் முடிந்தது) அப்போது எங்களுக்கு (நான்காம்) வானத்தின் கதவு திறக்கப்பட்டது. அங்கே இத்ரீஸ் (அலை) அவர்களை நான் பார்த்தேன். அவர்கள் எனக்கு வாழ்த்துக்கூறி, நல்லதைக் கொண்டு பிரார்த்தனையும் செய்தார்கள்.
ஐந்தாம் வானமும் ஹாரூன் (அலை)
பின்பு ஐந்தாம் வானத்தின் பக்கம் என்னை அழைத்துச்சென்று (ஐந்தாவது) வானத்தின் கதவைத் தட்டினார்கள்;. (முதல் வானத்தில் நிகழ்ந்தது போன்றே கேள்விகளும் பதில்களுமாய் உரையாடல் முடிந்தது) அப்போது எங்களுக்கு (ஐந்தாம்) வானத்தின் கதவு திறக்கப்பட்டது. அங்கே ஹாரூன் (அலை) அவர்களை நான் பார்த்தேன். அவர்கள் எனக்கு வாழ்த்துக்கூறி, நல்லதைக்கொண்டு பிரார்த்தனையும் செய்தார்கள்.
ஆறாம் வானத்தில் அருமை மூஸா (அலை)
பின்பு ஆறாம் வானத்தின் பக்கம் என்னை அழைத்துச்சென்று (ஆறாம்) வானத்தின் கதவைத் தட்டினார்கள்;. அப்போது எங்களுக்கு (ஆறாம்) வானத்தின் கதவு திறக்கப்பட்டது. அங்கே மூஸா (அலை) அவர்களை நான் பார்த்தேன். அவர்கள் எனக்கு வாழ்த்துக்கூறி நல்லதைக்கொண்டு பிரார்த்தனையும் செய்தார்கள்.
ஏழாம் வானத்தில் நபி இப்றாஹீம் (அலை)
பின்பு ஏழாம் வானத்தின் பக்கம் என்னை அழைத்துச்சென்று (ஏழாம்) வானத்தின் கதவைத் தட்டினார்கள். அப்போது எங்களுக்கு (ஏழாம்;) வானத்தின் கதவு திறக்கப்பட்டது. அங்கே இப்ராஹீம்(அலை) அவர்கள் தன் முதுகை பைத்துல் மஃமூரின் பக்கம் சாய்த்தவர்களாக வைத்திருப்பதை நான் பார்த்தேன். அதில் ஒரு நாளைக்கு எழுபது ஆயிரம் மலக்குகள் நுழைகின்றார்கள் அவர்கள் மீண்டும் அங்கே வருவதில்லை.
சீரழகுச் சூழலாய் சித்ரத்துல் முன்தஹா
பின்பு சித்ரத்துல் முன்தஹா என்னும் இடத்திற்கு என்னைக் கொண்டு சென்றார்கள், அந்த (மரத்தின்) இலைகள் யானையின் காதுகளைப்போன்றும் அதனுடைய பழங்கள் பெரும் குடமுட்டிகளைப்போன்றும் இருந்தது. அல்லாஹ்வின் அருள் அதனைச் சூழ்ந்திருந்த காரணத்தினால் அதன் நிறமே மாறியிருந்தது. அல்லாஹ்வின் படைப்புகளில் யாரும் அதன் அழகை வர்ணிக்கமுடியாது.
இறைத்தூதுச் செய்தியும் கண்குளிர்ச்சித் தொழுகையும்
அல்லாஹ் எனக்கு வஹீ அறிவிக்க நாடியதையெல்லாம் வஹீ அறிவித்து ஒவ்வொரு நாளும் எனக்கு ஐம்பது நேரத் தொழுகையைக் கடமையாக்கினான்.
ஐம்பதிலிருந்து ஐந்து வரை
(அதன்பிறகு) மூஸா (அலை) அவர்கள் இருக்கும் (வானம்) வரை நான் இறங்கி வந்தேன், உமது உம்மத்துக்கு உமது இறைவன் எதனைக்கடமையாக்கினான்? என மூஸா (அலை) அவர்கள் (என்னிடம்) கேட்டார்கள். ஐம்பது நேரத்தொழுகையை என நான் கூறினேன். இதை உமது உம்மத்தவர்கள் சுமக்கமாட்டார்கள் நானும் எனது உம்மத்தவர்களைச் சோதித்துவிட்டேன், ஆகவே உமது இரட்சகனிடம் திரும்பிச்சென்று இதனைக் குறைத்து வாருங்கள் எனக்கூறினார்கள். நான் என் இரட்சகனிடம் திரும்பிச்சென்று என் இரட்சகனே! தொழுகையின் எண்ணிக்கையை என் உம்மத்துக்குக் குறைத்துவிடுவாயாக என நான் கேட்டேன். ஐந்து நேரத் தொழுகையை அல்லாஹ் குறைத்தான். 

மூஸா (அலை) அவர்களிடம் நான் மீண்டும் வந்து ஐந்து நேரத் தொழுகையை அல்லாஹ் குறைத்துவிட்டான் எனக்கூறினேன். இதையும் உமது உம்மத்தவர்கள் சுமக்கமாட்டார்கள்; ஆகவே உமது இரட்சகனிடம் திரும்பிச்சென்று இதையும் குறைத்து வாருங்கள் எனக்கூறினார்கள். முஹம்மதே! ஒரு நாளைக்கு ஐந்து நேரத் தொழுகைகள் தொழ வேண்டும், ஒரு நேரத் தொழுகைக்கு பத்து நேரத் தொழுகை தொழுத நன்மைகள் கிடைக்கும். 

ஐந்து தொழுகைக்கும் ஐம்பது தொழுகையின் நன்மை கிடைக்கும் என அல்லாஹ் (எனக்கு) சொல்லும் வரை உயர்ந்தவனாகிய எனது இரட்சகனுக்கும் மூஸா (அலை) அவர்களுக்கும் மத்தியில் ஏறி இறங்கிக் கொண்டிருந்தேன். யார் ஒரு நன்மையான காரியத்தை செய்ய நினைத்து அதை செய்யவில்லையென்றால் அவருக்கு ஒரு நன்மையும், யார் அதைச் செய்கின்றாரோ அவருக்கு பத்து நன்மைகளும் கிடைக்கும், யார் ஒரு பாவம் செய்ய நினைத்து அதை செய்யவில்லையென்றால் அவர் குற்றம் செய்ததாக எழுதப்படமாட்டாது, யார் அதைச் செய்கின்றாரோ அவருக்கு ஒரு குற்றம் மாத்திரமே எழுதப்படும். 

மூஸா (அலை) அவர்கள் (இருக்கும் வானம்) வரை நான் இறங்கி வந்து நடந்ததைக் கூறினேன். உமது இரட்சகனிடம் திரும்பிச்சென்று இதையும் குறைத்து வாருங்கள் எனக்கூறினார்கள். என் இரட்சகனிடம் மீண்டும் திரும்பிச் செல்வதற்கு நான் வெட்கப்படுகின்றேன் என நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்.(முஸ்லிம்)
நபியவர்கள் விண் வெளிக்கு சென்றது நபித்துவத்திற்கு ஒரு பெரும் அத்தாட்சி
விண்ணை முட்டிடும் விஞ்ஞான முன்னேற்றங்களை இன்றைய அறிவியல் எட்டினாலும் வானத்தை எட்டிப்பார்க்க முடிந்ததே தவிர தொட்டுப்பார்க்க முடியவில்லை, ஆனால் விஞ்ஞானத்தைப்பற்றி நினைத்துப் பார்க்கவே முடியாத காலத்தில் நபி (ஸல்) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் அருளால் இரவின் ஒரு சிறு பகுதியில் ஏழு வானங்களையும் கடந்து சென்று வந்தது அவர்கள் இறைத்தூதர் என்பதற்கு மிகப்பெரும் அத்தாட்சியாகும்.
ஆதாரமற்ற செய்திகளும் சேதாரமற்ற சன்மார்க்கமும்
அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே! இதுவரைக்கும் இஸ்ரா-மிஃராஜ் பற்றி குர்ஆன் மற்றும் ஹதீது கூறும் செய்திகளைப் படித்தீர்கள். இஸ்ரா என்பது இரவில் பிரயாணம் செய்தல் என்பதாகும், அதாவது நபி (ஸல்) அவர்கள் மக்காவிலிருந்து பைத்துல் மக்திசுக்கு புராக்கில் சென்ற பிரயாணத்திற்கு சொல்லப்படும். மிஃராஐ; என்பது ஏழு வானங்களை கடந்து சென்றதற்கு சொல்லப்படும். 

இஸ்ரா குர்ஆனிலும் ஹதீதிலும் கூறப்பட்டிருக்கின்றது, மிஃராஐ; என்பது ஹதீதில் மாத்திரம் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. இவ்விரண்டும் குர்ஆன் ஹதீதின் மூலம் கூறப்பட்ட செய்தி என்பதில் எவ்வித சந்தேகமும் இல்லை. ஆனால் அது எந்த மாதம் எத்தனையாம் தேதி நிகழ்ந்தது என்பது பற்றி குர்ஆனிலோ ஹதீதிலோ கூறப்படவில்லை. அது எப்போது நிகழ்ந்தது என்பது பற்றி அறிஞர்கள் பல கருத்துக்கணிப்புகளைக் கூறுகின்றார்கள். அவைகள் பின்வருமாறு.
1- நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு நபித்துவம் கிடைத்த வருடம். (இதை தப்ரி இமாம் கூறுகின்றார்கள்)
2- நபித்துவம் கிடைத்து ஐந்து வருடத்திற்கு பின். (இதை நவவி , தப்ரி இமாம்கள் கூறுகின்றார்கள்)
3- நபித்துவம் கிடைத்து பத்து ஆண்டுகளுக்கு பின் ரஜப் மாதம் பிறை 27ல். (இதை அல்லாமா மன்சூர் பூரி அவர்கள் கூறுகின்றார்கள்)
4- நபித்துவம் கிடைத்து 12ம் ஆண்டு ரமழான் மாதத்தில். (ஹிஜ்ரத் செல்வதற்கு 16 மாதங்களுக்கு முன்)
5- நபித்துவம் கிடைத்து 13ம் ஆண்டு முஹர்ரம் மாதத்தில். (ஹிஜ்ரத் செல்வதற்கு 14 மாதங்களுக்கு முன்)
6- நபித்துவம் கிடைத்து 13ம் ஆண்டு ரபீஉல் அவ்வல் மாதத்தில். (ஹிஜ்ரத் செல்வதற்கு ஒரு வருடத்திற்கு முன்)
இஸ்ரா, மிஃராஜ் என்பது எப்போது நடந்தது என்பது பற்றி அறிஞர்கள் தற்போது கூறிய கருத்துக்கள் ஒரு கணிப்பே தவிர எந்த ஆதாரத்தின் அடிப்படையிலும் சொல்லப்பட்டதல்ல. அது எப்போது நடந்தது என்பதை நாம் அறிந்திருந்தாலும் கூட அந்த நாளை சிறப்புக்குரிய நாளாக கொண்டாடுவதற்கு இஸ்லாத்தில் அனுமதியில்லை, காரணம் ஒரு நாளை அல்லது ஒரு மாதத்தை சிறப்புக்குரிய நாளாக அல்லது சிறப்புக்குரிய மாதமாக கருதுவதாக இருந்தால் அது அல்லாஹ்வின் மூலமாக அல்லது நபி (ஸல்) அவர்கள் மூலமாக சொல்லப்பட்டிருக்க வேண்டும்,

நபி (ஸல்) அவர்கள் இஸ்ரா, மிஃராஜ் சென்று வந்ததர்க்குப்பிறகு குறைந்தது பத்து ஆண்டாவது உயிருடன் வாழ்ந்திருக்கின்றார்கள். நபி (ஸல்) அவர்கள் அவர்களின் வாழ்க்கையில் ஒரு தடவையாவது மிஃராஜுக்கு விழா நடத்தியதாக அல்லது அந்த நாளை சிறப்புக்குரிய நாளாகக் கருதியதாக நாம் பார்க்கவே முடியாது. நபி (ஸல்) அவர்கள் செய்யாத ஒன்று எப்படி நம்மிடம்; மார்க்கமாக முடியும்?

இன்று முஸ்லிம்களில் பலர் ரஜப் மாதத்தின் 27ம் இரவை மிஃராஜ் இரவாக எண்ணி அந்த இரவில் அமல்கள் செய்தால் மற்ற நாட்களில் கிடைக்கும் நன்மைகளை விட அதிக நன்மைகள் கிடைக்கும் என நினைத்து தொழுகை, குர்ஆன் ஓதுவது, உம்ரா, நோன்பு, தர்மம் போன்ற அமல்களை அதிகம் செய்கின்றார்கள். இன்னும் சிலர் குறிப்பிட்ட உணவுகளை சமைத்து தர்மமும் செய்கின்றார்கள். இப்படிச்செய்வது இஸ்லாத்தில் புதிதாக ஒன்றை உருவாக்கிய பித்அத் என்னும் பெரும் பாவமாகும்.
மார்க்கம் என்கிற பெயரில் புதிதாக ஆரம்பிக்கப்பட்ட அனைத்தும் பித்அத்தாகும். பித்அத்தில் நல்லது கெட்டது என்று பிரிக்க முடியாது. அனைத்து பித்அத்துக்களும் வழிகேடுதான். பின்வரும் ஹதீது அதை தெளிவு படுத்துகின்றது.
ஹதீதின் பகுதி : இஸ்லாத்தில் புததிதாக ஒன்றை உருவாக்குவதை விட்டும் உங்களை நான் எச்சரிக்கை செய்கின்றேன், புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட அனைத்தும் பித்அத்தாகும், ஒவ்வொரு பித்அத்தும் வழகேடாகும் என நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். (ஸில்ஸிலா ஸஹீஹா)
நஸாயியின் அறிவிப்பில்: ஒவ்வொரு வழிகேடும் நரகத்தில் இட்டுச் செல்லும். என்று வந்திருக்கின்றது.
காரியங்களில் மிகக்கெட்டது இஸ்லாத்தில் புதிதாக உருவாக்கப்பட்டதாகும். புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட அனைத்தும் பித்அத்ததகும், ஒவ்வொரு பித்அத்தும் வழிகேடாகும், ஒவ்வொரு வழிகேடும் நரகத்தில் இட்டுச் செல்லும் என நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். (ஸஹீஹ் நஸாயி)
யார் எமது மார்க்த்தில் இல்லாத ஒன்றைப் புதிதாக ஆரம்பிக்கின்றாரோ அது ஏற்றுக்கொள்ளப்படமாட்டாது என நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். (புகாரி, முஸ்லிம்)
இன்னும் ஒரு அறிவிப்பில் :-
யார் எமது மார்க்கத்தில் இல்லாத ஒன்றைச் செய்கின்றாரோ அது ஏற்றுக்கொள்ளப்படமாட்டாது என நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். (முஸ்லிம்)
நமது ஒவ்வொரு வணக்கமும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவதற்கு இரண்டு நிபந்தனைகள் அவசியம்.
1-அல்லாஹ்வுக்காக அந்த வணக்கம் செய்யப்பட வேண்டும்.
2-நபி (ஸல்) அவர்கள் காட்டித்தந்த முறைப்படி செய்யப்பட வேண்டும்.
இந்த நிபந்தனைகளின்படி ரஜப் மாதத்தின் 27ம் இரவை மிஃராஜின் இரவாக கொண்டாடுவது பித்அத்தாகும். காரணம் அது நபி (ஸல்) அவர்கள் காட்டித்தந்த ஒன்றல்ல. ஆகவே! ரஜப் மாதத்தின் 27ம் நாளை சிறப்புக்குரிய நாளாகக் கருதாமல் மற்ற சாதாரண நாட்களைப்போன்றே கருத வேண்டும்.
படிப்பினை தரும் தொழுகை
மிஃராஜ் மூலமாக தொழுகை மிக முக்கியமான வணக்கம் என்பதை நாம் தெரிந்து அதை சரிவர நிறைவேற்ற வேண்டும். அதாவது அல்லாஹ் எல்லா வணக்கங்களையும் நபி (ஸல்) அவர்கள் பூமியில் இருக்கும் போது வஹீ மூலமாக கடமையாக்கினான், ஆனால் தொழுகையை ஏழு வானங்களுக்கும் மேல் தன் நபியை அழைத்து அங்கே ஐம்பது நேரத் தொழுகையாக கடமையாக்கி பின்பு அதை ஐந்தாக குறைத்து இந்த ஐந்துக்கும் ஐம்பது நேரத் தொழுகையின் நன்மைகளை வாரி வழங்கி நம்மீது கருணை காட்டியிருக்கின்றான். 

இந்த ஐந்து நேரத் தொழுகைகளைச் சரிவர நிறைவேற்றும் மக்கள் மிகவும் குறைவானவர்களே. ஆகவே ஜங்காலத் தொழுகைகளை சரிவர நிறைவேற்றி பித்அத்துக்கள், தடுக்கப்பட்டவைகள் போன்ற எல்லாத் தவறுகளையும் தவிர்ந்து நடந்து அல்லாஹ்வுக்கும் அவனது தூதர் முஹம்மது (ஸல்) அவர்களுக்கும் முற்றாகக் கட்டுப்பட்டு ஈருலக வெற்றி பெற நம் அனைவருக்கும் அல்லாஹ் வாய்ப்பளிப்பானாக…

صلى الله على سيدنا محمد و على آله وأصحابه و سلم، والحمد لله رب العالمين


                                                                          அஷ்ஷேஹ்  K.L.M. இப்ராஹீம் மதனீ

தன் மானமுள்ளவன் மனிதன் எதை பொருத்துக் கொண்டாலும் தன் மீது
சுமத்தபடும் மானக்கேடான அவதூறுகளை சகித்துக் கொள்ள மாட்டான் காரணம் இப்படியான செய்திகள் ஒருவரை பற்றி  வந்து விட்டால் அதை உரியவரிடம் விசாரணை செய்து அவர் கூறுவதை  நம்புகின்றவர்களை விட உண்மைக்கு மாற்றமாக உள்ள அந்த அவதூறை இரகசியமாகவும் பகிரங்கமாகவும்  பரப்பி சந்தோஷம் அடைகின்றவர்கள் தான் எம்மில் அதிகம் என்பதால் இப்படியான சந்தர்ப்பங்களில் பொறுமையுடன்
அதை அனுகுவது கடினம். நிச்சயமாக பொறுமையுடன் அதை எதிர் கொள்கின்றவர்களுக்கு அல்லாஹ் மகத்தான கூலிகளை வைத்துள்ளான்.

அல்லாஹ் கூறுகின்றான்
اِنَّ الَّذِيْنَ جَآءُوْ بِالْاِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ‌ لَا تَحْسَبُوْهُ شَرًّا لَّـكُمْ‌ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّـكُمْ‌ لِكُلِّ امْرِىٴٍ مِّنْهُمْ مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْاِثْمِ‌ وَالَّذِىْ تَوَلّٰى كِبْرَهٗ مِنْهُمْ لَهٗ عَذَابٌ عَظِيْمٌ‏ 
இந்த அவதூறைப் புனைந்துகொண்டு வந்தவர்கள் உங்களில் உள்ள ஒரு கும்பல்தான். இந்நிகழ்ச்சியினை உங்களுக்கு ஏற்பட்ட ஒரு தீங்காகக் கருதாதீர்கள். மாறாக, இதுவும் உங்களுக்கு நன்மையாகவே உள்ளது! அவர்களில் யார் எந்த அளவுக்கு அதில் பங்கேற்றார்களோ அந்த அளவுக்குப் பாவத்தை அவர்கள் சம்பாதித்துக் கொண்டனர். மேலும், அவர்களில் யார் இதில் பெரும் பங்கு வகித்தானோ அவனுக்குப் பெரும் தண்டனை இருக்கிறது (அல்குர்ஆன் : 24:11)

இதை யார் யாரெல்லாம் தமக்குள் பகிர்ந்து கொண்டு சூழ்ச்சி செய்கின்றார்களோ அவர்கள் அனைவரும் பாவத்தை சம்பாதித்தவர்கள் அவர்கள் பேசுகின்ற போதெல்லாம் அவதூறு சுமத்தபட்டவருக்கு
நன்மைகள் வந்துகொண்டே இருக்கும்.
அவதூறு கூறுகின்றவர்கள் ஈருலகிலும் அவர்களுக்கான கூலியை நிச்சயம் பெற்றுக்கொள்வார்கள் மர்யம் அலை அவர்கள் அந்த சமூகம் சந்தேகம் கொண்டு அவதூறுகளை பேசிக்கொண்ட போது அவர்கள் கொண்ட அந்த பொறுமை உண்மையில் அவதூறு சுமத்தப்படும் ஒவ்வொருவருக்கும் சிறந்த முன் உதாரணமாகும்.

அந்த சம்பவம் பற்றிய வசனங்களை படித்து பாருங்கள்
وَاذْكُرْ فِى الْـكِتٰبِ مَرْيَمَ‌ۘ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ۙ‏ 
மேலும் (நபியே!) மர்யத்தைப் பற்றி இந்த வேதத்தில் (உள்ளதை) நீர் விவரித்துக் கூறுவீராக! அவர் தம்முடைய குடும்பத்தாரை விட்டு விலகி கிழக்குப் பக்கமாக ஒதுங்கியிருந்த நேரத்தில் (அல்குர்ஆன் : 19:16)

قَالَتْ اِنِّىْۤ اَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ اِنْ كُنْتَ تَقِيًّا‏ 
உடனே மர்யம் கூறினார்: “உம்மை விட்டுக் கருணைமிக்க இறைவனிடம் நான் பாதுகாவல் கோருகின்றேன், நீர் இறையச்சம் உள்ளவராயின்!”
(அல்குர்ஆன் : 19:18)

‌قَالَ اِنَّمَاۤ اَنَا رَسُوْلُ رَبِّكِ ‌ لِاَهَبَ لَـكِ غُلٰمًا زَكِيًّا‏ 
அதற்கு அவர் கூறினார்: “நான் உம் இறைவனின் தூதராவேன்; தூய்மையான ஓர் ஆண் குழந்தையை உமக்கு வழங்குவதற்காக நான் அனுப்பப்பட்டுள்ளேன்.” (அல்குர்ஆன் : 19:19)

اِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓٮِٕكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيْهًا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَۙ‏ 
வானவர்கள் இவ்வாறு கூறியதை நினைவுகூருங்கள்: “மர்யமே! திண்ணமாக அல்லாஹ் உனக்கு தனது கட்டளை பற்றி நற்செய்தி சொல்கின்றான். அதன் பெயர் மர்யத்தின் குமாரர் ஈஸா ‘அல் மஸீஹ்’ என்பதாகும். அவர் இம்மையிலும், மறுமையிலும் கண்ணியமிக்கவராகவும், அல்லாஹ்விடம் நெருங்கிய நல்லடியார்களில் ஒருவராகவும் திகழ்வார். (அல்குர்ஆன் : 3:45)

قَالَتْ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ غُلٰمٌ وَّلَمْ يَمْسَسْنِىْ بَشَرٌ وَّلَمْ اَكُ بَغِيًّا‏ 
மர்யம் கூறினார்: “எனக்கு எவ்வாறு ஆண் குழந்தை பிறக்கும்? என்னை எந்த மனிதனும் தீண்டவில்லையே; நான் தீய நடத்தையுடையவளும் அல்லவே!” (அல்குர்ஆன் : 19:20)

قَالَتْ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ وَلَدٌ وَّلَمْ يَمْسَسْنِىْ بَشَرٌ ‌ قَالَ كَذٰلِكِ اللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ‌ اِذَا قَضٰٓى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ‏ 
(இதனைக் கேட்ட) மர்யம், “என் இறைவனே! என்னை எந்த மனிதனும் தீண்டாமலிருக்க, எனக்கு எப்படிக் குழந்தை பிறக்கும்?” என்று வினவினார். அல்லாஹ் கூறினான்: “அவ்வாறுதான் நடக்கும்! அல்லாஹ் தான் நாடுகின்றவற்றைப் படைக்கின்றான். அவன் எதையேனும் (செய்யத்) தீர்மானித்தால் ‘ஆகுக’ என்றுதான் அதற்குக் கட்டளை இடுவான். உடனே அது ஆகிவிடுகின்றது.” (பிறகு வானவர்கள் தமது பேச்சைத் தொடர்ந்தார்கள்:)
(அல்குர்ஆன் : 3:47)

قَالَ كَذٰلِكِ‌ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَىَّ هَيِّنٌ‌ وَلِنَجْعَلَهٗۤ اٰيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا‌ وَكَانَ اَمْرًا مَّقْضِيًّا‏ 
அதற்கு வானவர் கூறினார்: “அவ்வாறே நிகழும்.” உம் இறைவன் கூறுகின்றான்: “அவ்வாறு செய்வது எனக்கு மிகவும் எளிதானது;மேலும், நாம் அக்குழந்தையை மக்களுக்கு ஒரு சான்றாகவும் நம்மிடமிருந்து ஒரு கருணையாகவும் ஆக்குவதற்காகவே இவ்வாறு செய்கின்றோம். மேலும், அது நடந்தே தீரும்!” (அல்குர்ஆன் : 19:21)

فَحَمَلَـتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهٖ مَكَانًا قَصِيًّا‏ 
பின்னர், மர்யம் அக்குழந்தையைக் கர்ப்பம் தரித்தார். கர்ப்பத்தோடு அவர் தொலைவான ஓர் இடத்திற்கு ஒதுங்கிச் சென்றார். (அல்குர்ஆன் : 19:22)

فَاَجَآءَهَا الْمَخَاضُ اِلٰى جِذْعِ النَّخْلَةِ‌ قَالَتْ يٰلَيْتَنِىْ مِتُّ قَبْلَ هٰذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَّنْسِيًّا‏ 
பிரசவ வேதனை அவரை ஒரு பேரீச்சை மரத்தடியின் பக்கம் கொண்டு வந்து சேர்த்தது. அப்போது அவர், “அந்தோ! நான் இதற்கு முன்னரே மரணமடைந்து முற்றிலும் மறக்கடிக்கப்பட்டுப் போயிருந்திருக்கக் கூடாதா?” என்று கூறலானார். (அல்குர்ஆன் : 19:23)

فَنَادٰٮهَا مِنْ تَحْتِهَاۤ اَلَّا تَحْزَنِىْ قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا‏ 
அப்பொழுது கீழே இருந்து ஒரு வானவர் அவரை அழைத்துக் கூறினார்: “நீர் கவலைப்படாதீர்; உம் இறைவன் உமக்குக் கீழே ஒரு நீரூற்றை அமைத்துள்ளான். (அல்குர்ஆன் : 19:24)

وَهُزِّىْۤ اِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسٰقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا‏ 
மேலும், பேரீச்சை மரத்தின் அடிப்பகுதியைப் பிடித்துச் சற்று உலுக்கும். அது உம்மீது புத்தம் புதிய பேரீச்சம் பழங்களை உதிர்க்கும்; (அல்குர்ஆன் : 19:25)

فَكُلِىْ وَاشْرَبِىْ وَقَرِّىْ عَيْنًا‌ فَاِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ اَحَدًا ۙ فَقُوْلِىْۤ اِنِّىْ نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْمًا فَلَنْ اُكَلِّمَ الْيَوْمَ اِنْسِيًّا ‌‏ 
ஆக, நீர் புசித்தும் பருகியும் கண் குளிர்ந்திருப்பீராக! பிறகு, மனிதரில் எவரையேனும் நீர் கண்டால் (அவரிடம்) கூறிவிடும்: “கருணைமிக்க இறைவனுக்காக நோன்பு நோற்க வேண்டுமென நான் நேர்ந்திருக்கின்றேன். ஆதலால், இன்று நான் எவரிடமும் பேசமாட்டேன்.” (அல்குர்ஆன் : 19:26)

அந்த சமூகம் சொன்ன வார்த்தைகளை பாருங்கள்
فَاَتَتْ بِهٖ قَوْمَهَا تَحْمِلُهٗ‌ قَالُوْا يٰمَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْـٴًـــا فَرِيًّا‏ 
பிறகு, அவர் அக்குழந்தையைத் தூக்கிக் கொண்டு தம் சமூகத்தாரிடம் வந்தார். அவர்கள் கூறினர்: *“மர்யமே! நீ ஒரு பெரும் பாவச்செயலைச் செய்து விட்டாயே...! (அல்குர்ஆன் : 19:27)

يٰۤـاُخْتَ هٰرُوْنَ مَا كَانَ اَ بُوْكِ امْرَاَ سَوْءٍ وَّمَا كَانَتْ اُمُّكِ بَغِيًّا‌ ‌ ‏ 
ஹாரூனின் சகோதரியே! உன் தந்தை கெட்ட மனிதராய் இருக்கவில்லை; உன் தாயும் தீய நடத்தையுடையவளாய் இருக்கவில்லை!” (அல்குர்ஆன் : 19:28)

உடலுறவு கொண்டால் தான் ஒரு குழந்தை கிடைக்கும் என்ற அடிப்படை நம்பிக்கையில் இருக்கும் சமூகத்திடம் அல்லாஹ்வை தவிர வேறு சாட்சிகள் இல்லாத நிலையில் திருமணம் முடிக்காமல் ஒரு குழந்தையை பெற்றெடுத்த நிலையில் கூட மர்யம் அலை அவர்கள் நம்பிக்கையிலக்க வில்லை அல்லாஹ்வையே சார்ந்து இருந்தார்கள்

وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِى الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَّمِنَ الصّٰلِحِيْنَ‏ 
மேலும் அவர் தொட்டில் பருவத்திலும் பக்குவமான வயதை அடைந்த பின்பும் மக்களிடம் பேசுவார். மேலும் நல்லொழுக்கமுடையவர்களில் ஒருவராயும் திகழ்வார்.” (அல்குர்ஆன் : 3:46)
என்ற அவனின் வாக்குறுதியையே நம்பினார்கள்

அவதூறுகளுக்கு அல்லாஹ் கொடுத்த பதிலடி
فَاَشَارَتْ اِلَيْهِ‌ قَالُوْا كَيْفَ نُـكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِى الْمَهْدِ صَبِيًّا‏ 
அப்போது, மர்யம் குழந்தையின் பக்கம் சைக்கினை செய்தார். அதற்கு மக்கள் கேட்டார்கள்: “தொட்டிலில் இருக்கும் குழந்தையிடம் நாங்கள் எப்படிப் பேசுவது?” (அல்குர்ஆன் : 19:29)

قَالَ اِنِّىْ عَبْدُ اللّٰهِ اٰتٰٮنِىَ الْكِتٰبَ وَجَعَلَنِىْ نَبِيًّا ۙ‏ 
உடனே, குழந்தை கூறிற்று: “நான் அல்லாஹ்வின் அடிமை ஆவேன். அவன் எனக்கு வேதம் அருளினான்; என்னைத் தூதராகவும் ஆக்கினான்;
(அல்குர்ஆன் : 19:30)

وَّجَعَلَنِىْ مُبٰـرَكًا اَيْنَ مَا كُنْتُ وَاَوْصٰنِىْ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ‌ ‏ 
பெரும் பாக்கியமுடையவனாயும் ஆக்கினான் நான் எங்கிருந்தாலும் சரியே! தொழுகை மற்றும் ஜகாத்தை நிறைவேற்றுமாறும் அவன் எனக்குக் கட்டளையிட்டிருக்கின்றான், நான் உயிரோடு இருக்கும் காலம் வரை!
(அல்குர்ஆன் : 19:31)

وَّبَرًّابِوَالِدَتِىْ وَلَمْ يَجْعَلْنِىْ جَبَّارًا شَقِيًّا‏ 
மேலும், என் தாயின் கடமையை நிறைவேற்றுபவனாயும் என்னை ஆக்கினான். மேலும், முரடனாகவும், துர்ப்பாக்கியமுடையவனாகவும் என்னை ஆக்கவில்லை. (அல்குர்ஆன் : 19:32)

وَالسَّلٰمُ عَلَىَّ يَوْمَ وُلِدْتُّ وَيَوْمَ اَمُوْتُ وَيَوْمَ اُبْعَثُ حَيًّا‏ 
என் மீது சாந்தி உண்டாகும் நான் பிறந்த நாளிலும், இறக்கும் நாளிலும், உயிரோடு மீண்டும் எழுப்பப்படும் நாளிலும்! (அல்குர்ஆன் : 19:33)

ذٰ لِكَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ ‌ قَوْلَ الْحَـقِّ الَّذِىْ فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ‏ 
இவர்தான் மர்யமின் குமாரர் ஈஸா! இதுதான் இவரைக் குறித்து மக்கள் ஐயம் கொண்டிருக்கும் விஷயத்தில் உண்மையான கூற்றாகும். (அல்குர்ஆன் : 19:34)

ஆண் துணையின்றி குழந்தை எப்படி..?
مَا كَانَ لِلّٰهِ اَنْ يَّتَّخِذَ مِنْ وَّلَدٍ‌ۙ سُبْحٰنَهٗ‌ اِذَا قَضٰٓى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ‏ 
எவரையும் மகனாக ஏற்படுத்திக் கொள்வது அல்லாஹ்வின் நியதியல்ல! அவன் புனிதமானவன்; அவன் ஒரு விஷயத்தைத் தீர்மானித்தால் “ஆகிவிடு” என்றுதான் ஆணையிடுகின்றான்; உடனே அது ஆகிவிடுகின்றது.
(அல்குர்ஆன் : 19:35)

قَالَتْ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ وَلَدٌ وَّلَمْ يَمْسَسْنِىْ بَشَرٌ ‌ قَالَ كَذٰلِكِ اللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ‌ اِذَا قَضٰٓى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ‏ 
(இதனைக் கேட்ட) மர்யம், “என் இறைவனே! என்னை எந்த மனிதனும் தீண்டாமலிருக்க, எனக்கு எப்படிக் குழந்தை பிறக்கும்?” என்று வினவினார். அல்லாஹ் கூறினான்: “அவ்வாறுதான் நடக்கும்! அல்லாஹ் தான் நாடுகின்றவற்றைப் படைக்கின்றான். அவன் எதையேனும் (செய்யத்) தீர்மானித்தால் ‘ஆகுக’ என்றுதான் அதற்குக் கட்டளை இடுவான். உடனே அது ஆகிவிடுகின்றது.” (பிறகு வானவர்கள் தமது பேச்சைத் தொடர்ந்தார்கள் (அல்குர்ஆன் : 3:47)

اِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ‌ خَلَقَهٗ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ‏ 
திண்ணமாக, அல்லாஹ்விடத்தில் ஈஸாவின் உவமை ஆதத்தைப் போன்றதாகும். அல்லாஹ் அவரை மண்ணினால் படைத்தான். பிறகு ‘ஆகுக’ என்று கட்டளையிட்டான். உடனே அவர் ஆகிவிட்டார். (அல்குர்ஆன் : 3:59)

மர்யம் அலை அவர்களுக்கு அல்லாஹ் கொடுத்த கண்ணியம்
وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرٰنَ الَّتِىْۤ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهِ مِنْ رُّوْحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمٰتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهٖ وَكَانَتْ مِنَ الْقٰنِتِيْنَ 
மேலும், இம்ரானின் மகள் மர்யத்தை (மற்றொரு) உதாரணமாக எடுத்துக்காட்டுகின்றான்: *அவர் தம்முடைய வெட்கத்தலத்தைப் பாதுகாத்தார்.* பிறகு, நாம் நம்மிடமிருந்து ரூஹை அவருள் ஊதினோம். மேலும் அவர் தம்முடைய அதிபதியின் அறிவுரைகளையும் அவனுடைய வேதங்களையும் மெய்ப்படுத்தினார். மேலும், அவர் கீழ்ப்படிந்து வாழ்வோரில் ஒருவராயும் இருந்தார். (அல்குர்ஆன் : 66:12)

                                                                               தொகுப்பு இன்திகாப் உமரி

அல்லாஹுத்தஆலா சில நாட்களை சிறப்பித்துள் ளான். அவ்வாறே சில மாதங்களையும் சிறப்பித்துள்ளான். அல்லாஹ்வினால் போர் செய்வது தடுக்கப்பட்ட புனித மாதங்கள் நான்கில் ரஜப் மாதமும் ஒன்றாகும்.
“அல்லாஹ்விடம் நிச்சயமாக மாதங்களின் எண்ணிக்கை, வானங்கள் மற்றும் பூமியைப் படைத்த நாள் முதல் அல்லாஹ் வின் பதிவேட்டில் பன்னிரெண்டு மாதங்களாகும். அவற்றில் நான்கு புனிதமான வையாகும். இதுதான் நேரான மார்க்கம். இவைகளில் (போர் செய்து) உங்களுக்கு நீங்களே அநியாயம் செய்து கொள்ளாதீர்கள். இணைவைப்போர் உங்கள் அனைவருடனும் போர் புரிவது போன்று நீங்களும் அவர்கள் அனைவருடனும் போர் புரியுங்கள். நிச்சயமாக அல்லாஹ் பயபக்தியாளர்களுடன் இருக்கின்றான் என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ளுங்கள்” (9:36)
போர் செய்வது தடுக்கப்பட்ட நான்கு புனித மாதங்களும் எவை என்பதை நபி(சல்) அவர்கள் பின்வருமாறு விபரித்தார்கள்.
ஹஜ்ஜத்துல் வதாவில் உரையாற்றிய போது நபி(சல்) அவர்கள் கூறினார்கள்:  “அல்லாஹ் வானங்களையும் பூமியையும் படைத்த நாளில் இருந்த (பழைய) நிலைக்கே காலம் திரும்பிவிட்டது. ஓர் ஆண்டு என்பது பன்னிரண்டு மாதங்கள் ஆகும். அவற்றில் நான்கு மாதங்கள் (போரிடுதல் விலக்கப்பட்ட) புனித மாதங்களாகும். (அந்த நான்கு மாதங்களில்) மூன்று மாதங்கள் தொடர்ந்து வருகின்றவையாகும். அவை துல்கஅதா, துல்ஹஜ், முஹர்ரம் மற்றும் ஜ§மாதஸ்ஸானீக்கும் ஷஃபானுக்கும் இடையிலுள்ள ‘ரஜப்” மாதம் ஆகும்” என அபூபக்ரா(வ) அறிவித்தார். (நூல்: புகாரி: 4662, 5550, 7447)
எனவே, ரஜப் மாதம் போர் செய்வது தடுக்கப்பட்ட புனித மாதங்களில் ஒன்று என்பது குர்ஆன் சுன்னா மூலம் உறுதியாகின்றது. மக்கள் இபாதத்தில் அதிக ஆர்வம் காட்ட வேண்டும் என்பதற்காக அல்லாஹுத்தஆலா இவ்வாறு சில நாட்களையும் மாதங்களையும் சிறப்பித்துள்ளான். ஆனால், மனிதர்களில் சிலர் தமது மனோ இச்சையை வெளிப்படுத்தவும் கேளிக்கைகள், வீண் விளையாட்டுக் களில் ஈடுபடுவதற்குரிய காலமாக அவற்றை மாற்றி வருகின்றனர். இபாதத் செய்ய வேண்டும் என்ற ஆர்வம் உள்ளவர்கள் கூட இஸ்லாத்தில் இல்லாதவற்றை உருவாக்கி செயற்படுத்தி அநியாயமாக பாவத்தைத் தேடிக் கொள்கின்றனர். இந்த வகையில் இந்த ரஜப் மாதத்திலும் மக்கள் மத்தியில் பல்வேறுபட்ட பித்அத்துக்கள் இடம்பிடித்துவிட்டன.
இந்த வகையில் ரஜப் மாதத்தில் தொழப்படும் “ஸலாதுர் ரகாயிப்” எனும் தொழுகை, இஸ்ரா-மிஃராஜைக் கொண்டாடும் நிகழ்வுகள், இந்த மாதத்தில் இறந்தவர்களுக்காக செய்யப்படும் தர்மங்கள், இந்த மாதத்திற்காகவே செய்யப்படும் கப்ர் ஸியாரத்துக்கள் அனைத்துமே மார்க்கம் போதிக்காத அம்சமாகும்.
ரஜப் மாதத்தின் சிறப்பு:

ரஜப் மாதம் போர் செய்வது தடுக்கப்பட்ட மாதமாகும். அதல்லாமல் அதற்கு வேறு சிறப்புக்கள் உண்டா என்பது பற்றி இமாம் இப்னு ஹஜர் (ரஹ்) அவர்கள் பின்வருமாறு கூறுகின்றார்கள்.
ரஜப் மாதத்தின் சிறப்பு தொடர்பாகவோ, அதில் நோன்பு நோற்பது தொடர்பாகவோ, அதில் குறிப்பிட்ட சில தினங்களில் நோன்பு நோற்பது தொடர்பிலோ அதில் குறிப்பிட்ட இரவில் நின்று வணங்குவது பற்றியோ எந்தச் செய்தியும் வரவில்லை.
நோன்பு நோற்பது பற்றி வெளிப்படையாகப் பேசும் ஹதீஸ்களைப் பொருத்த வரையில் அவை இரு வகைப்படும். ஒன்று, பலவீனமானது. மற்றையது இட்டுக் கட்டப்பட்டவையாகும். என்றும் குறிப்பிடுகின்றார்கள்.
ஸலாதுர் ரகாயிப்:

ஸலாதுர் ரகாயிப் என்ற பெயரில் ரஜப் மாதம் முதலாவது வெள்ளிக்கிமை இரவில் மஃரிபுக்கும் இஷாவுக்கும் இடையில் 12 ரக்அத்துக்கள் இப்பெயரில் தொழப்படும். இந்தத் தொழுகை பாமர மக்களிடம் ஆரம்பத்தில் காணப் பட்டது. பல்வேறுபட்ட இமாம்கள் இதைக் கண்டித்துள்ளார்கள். இது பற்றி இமாம் இப்னு தைமிய்யா (ரஹ்) அவர்கள் கூறும் போது, ‘ஸலாதுர் ரகாயிப் தொழுகையைப் பொருத்தவரையில் அதற்கு அஸிலே – அடிப்படையே கிடையாது. அது பித்அத்தாகும். அது முஸ்தஹப்பானது அல்ல. தனித்துத் தொழுவதும் இல்லை’ ஜமாஅத்தாகத் தொழுவதும் இல்லை. நபி(சல்) அவர்கள் வெள்ளிக்கிமை இரவை தொழுகை மற்றும் நோன்பால் குறிப்பிட்டு சிறப்பிப்பதைத் தடுத்துள்ளதாக ஸஹீஹ் முஸ்லிமில் ஹதீஸ் வந்துள்ளது” என்று குறிப்பிடுகின்றார்கள்.
இஸ்ரா-மிஃராஜ் விழா:

நபி(சல்) அவர்களின் வாழ்வில் நடந்த அற்புத நிகழ்வுகளில் அவர்களது விண்வெளிப் பயணமும் ஒன்றாகும். இஸ்ரா-மிஃராஜை நம்புவது கட்டாயக் கடமையாகும். நபியவர்கள் ரஜப் மாதம் 27ஆம் இரவில்தான் மிஃராஜ் சென்றார்கள் என சில செய்திகள் சொல்கின்றன. இந்த அடிப்படையில் ரஜப் மாதத்தின் 27 ஆம் இரவு பள்ளிகளை அலங்கரித்து விளக்குகள் பூட்டி விழாவாகக் கொண்டாடும் பழக்கம் இருந்து வருகின்றது. இது பித்அத்தாகும்.
உண்மையில் இஸ்ரா-மிஃராஜ் என்பன ரஜப் 27 இல் நடந்ததாக இருந்தாலும் அந்த நாளை விஷேடமாக விழாவாக எடுப்பதற்கு எந்த ஆதாரமும் இல்லை. அத்துடன் நபித்தோழர்கள் யாரும் அதை விழாவாக்கியதும் இல்லை. இந்த வகையில் இது பித்அத்தாகும்.
ரஜப் 27 இல் இஸ்ரா-மிஃராஜ் நடந்தது என்ற கருத்தையும் பல அறிஞர்கள் கண்டித்துள்ளனர். இது குறித்து இமாம் இப்னு ஹஜர்(ரஹ்) அவர்கள் குறிப்பிடும் போது, சில கதை கூறுபவர்கள் இஸ்ராஃ ரஜப் மாதத்தில் நடந்ததாகக் கூறுகின்றார். இது பொய்யாகும் என்று குறிப்பிடுகின்றார்கள்.
ரஜப் மாதத்தை சிறப்பிக்கும் விதத்தில் உம்றா செய்வது, குர்பான் கொடுப்பது, நோன்பு நோற்பது அனைத்துமே தவிர்க்கப்பட வேண்டியதாகும். இது குறித்து ஷெய்க் இப்னு உதைமீன் (ரஹ்) அவர்கள் கூறும் போது, இந்த மாதத்திற்கென சில தொழுகைகள், துஆக்கள் வந்துள்ளன. ஆனால், அவை பலவீன மானவை. ஆதாரத்திற்கு எடுக்க முடியாதவையாகும். சுன்னாவில் அவை உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை. இது போர் செய்வது தடுக்கப்பட்ட மாதம். எனவே, நான் எனது தொழுகையை அதிகப் படுத்துவேன் அல்லது திக்ரை அல்லது நோன்பை அல்லது இவை போன்ற அமல்களை அதிகப் படுத்துவேன் என்று கூற முடியாது.
ஏன் அப்படிக் கூற முடியாது?

நபியவர்கள் இந்த மாதத்தை அடைந்தார்கள் அல்லவா? ரஜப் அல்லாத மாதத்தில் செய்ததை விட ரஜப் மாதத்தில் விஷேடமாக ஏதாவது செய்தார்களா?
அவர்கள் அப்படி ரஜபில் அதிகமாக செய்யவில்லை என்றால், ‘இது போர் செய்வது தடுக்கப்பட்ட மாதம். நான் இஃதல்லாத மாதத்தில் செய்வதை விட இம்மாதத்தில் அதிக இபாதத் செய்வேன் என்று கூற நமக்கு உரிமையில்லை.
ஏனெனில், நாம் பின்பற்றுபவர்களே அல்லாமல் உருவாக்குபவர்கள் அல்ல என்று பதிலளிக்கின்றார்கள். இந்த வகையில் ரஜப் மாதம் போர் செய்வது தடுக்கப்பட்ட மாதமாகும். அந்த மாதத்திற்கென தனியான எந்த இபாதத்தையும் இஸ்லாம் அறிமுகப்படுத்தவில்லை என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும்.
ரஜபும் பலவீனமான ஹதீஸ்களும்:

ரஜப் மாதத்துடன் தொடர்புபட்ட பல பலவீனமான இட்டுக்கட்டப்பட்ட செய்திகள் மக்கள் மத்தியில் பிரபலமாகியுள்ளன. அவற்றை அறிந்து கொள்வது இந்தக் கட்டுரையை முழுமை பெறச் செய்யும் என எண்ணுகின்றேன்.
1. ‘சுவனத்தில் ரஜப் என அழைக்கப்படும் ஒரு ஆறு உண்டு……” (பலவீனமான செய்தி)
2. ரஜப் மாதம் வந்துவிட்டால் ‘யா அல்லாஹ் ரஜப் மற்றும் ஸஃபானில் எமக்கு அருள் புரிவாயாக! எம்மை ரமழானை அடையச் செய்வாயாக!” எனப் பிரார்த்திப்பவர்களாக இருந்தார்கள். (பலவீனமான செய்தி.)
3. ‘ரமழானுக்கு அடுத்ததாக ரஜப், ஸஃபான் தவிர்ந்த மாதங்களில் நபி(சல்) அவர்கள் நோன்பு நோற்றதில்லை.” (பாதிலானது. இவ்வாறே ரஜபில் நோன்பு நோற்பது அதன் 27 ஆம் இரவில் 12 ரக்அத்துள்ள அறிவிப்புக்கள் இட்டுக்கட்டப் பட்டவையாகும்.)
இந்த அடிப்படையில் உலமாக்கள் மக்களுக்கு உபதேசம் செய்யும் போது இத்தகைய இட்டுக்கட்டப்பட்ட செய்திகளைக் கூறாது ஆதாரபூர்வமான ஹதீஸ்களில் வந்துள்ள செய்திகளைக் கூறி சரியான வழியில் மக்களை வழி நடத்த முன்வர வேண்டும்.
                                                                                    அஷ்ஷேஹ் S.H.M. இஸ்மாயில் ஸலபி

அல்லாஹ்வின் எந்தவொரு பண்பும் எவருக்கும் அல்லது எந்த ஒன்றுக்கும் வழங்கப்படவில்லை என்பதை உறுதியாகக் கூறுகிறது. எந்தவொரு படைப்பினத்திற்கும் அல்லாஹ்வின் பண்புகளில் ஒன்றை ஒப்பாக்குதல் என்பது இஸ்லாத்தில் முழுமையாகத் தடுக்கப்பட்ட ஒரு காரியமாகும். அவனது படைப்பினங்களில் ஒன்றுக்கு அவனது பண்புகளில் சில பண்புகள் இருப்பதாக நம்புவது அல்லாஹ்வுக்கு அவனது படைப்பை இணையாக்குவதாகும்.

ஜமாஅத்துத் தொழுகையில் மற்ற ஸஃப்புகளைக்காட்டிலும் முதல் ஸஃப்புக்கு அதிக நன்மை என்று சொன்ன இஸ்லாம், அதிலும் முதல் ஸஃப்பின் வலது பக்கத்தை முன்னிலைப்படுத்துகிறது. 
'நான் அண்ணல் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடன் தொழுகப் போகும் பொழுது அவர்களின் இடப்பக்கம் நின்றேன். அப்பொழுது அவர்கள் என் தலைமுடியைப் பிடித்து வலப்பக்கமாக என்னை இருக்கச்செய்தார்கள். (அறிவிப்பாளர்: இப்னு அப்பாஸ் ரளியல்லாஹு அன்ஹு, நூல்: புகாரி, முஸ்லிம், முஅத்தா, அபூதாவூது, திர்மிதீ, நஸஈ)
இறைவேதமாம் திருக்குர்ஆன் வலப்பக்கத்தைப்பற்றி உயர்வாக குறிப்பிடுவதை காண முடிகிறது. ஆம்! நற்காரியங்கள் செய்து மரணிப்பவர்களின் வலது கரத்தில் அவர்களின் பட்டோலை கொடுக்கப்படும் கூறுவதன் மூலம் வலப்பக்கத்தின் உயர்வும் சிறப்பும் இங்கு புலனாகின்றது.]  
நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சுத்தம் செய்வதில், தலை வாருவதில், காலணி அணிவதில்ஸ இது போன்ற நற்காரியங்களில் வலது பாகத்தை முற்படுத்துபவர்களாகவே இருந்தார்கள்’ (அறிவிப்பாளர்: ஆயிஷா ரளியல்லாஹு அன்ஹா, நூல்: புகாரி, முஸ்லிம்)
நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் தனது வலது கறத்தை சுத்தமான (நற்)காரியங்களுயுக்கும், உணவு(நீர்) அருந்துவதற்கும் புழங்கினார்கள். தனது இடக்கறத்தை மல-ஜலம் கழித்த பின் சுத்தத்தை நீக்கவும், இன்னும் மற்ற அசுத்தங்களை அகற்றவும் புழங்கினார்கள்.’ (அறிவிப்பாளர்: ஆயிஷா ரளியல்லாஹு அன்ஹா, நூல்: அபூதாவூது)
மனிதர்கள் - முஸ்லிம்கள் தங்களது காரியங்களில் எதில் வலது - இடது என பிர்த்துப் பார்க்க முடியுமோ, அதில் வலது பாகத்தையே முற்படுத்த வேண்டும். உளு செய்யும் சமயம் வாய்க் கொப்பளிக்கின்றோம், அதில் வலது-இடது என பிரித்துப் பார்க்க முடியாது. அதுபோல முகம் கழுவும்போதும் வலது இடது என்று பார்க்க முடியாது. ஆனால் நாசிக்கு தண்ணீர் செலுத்தி, சிந்தும் சமயம் வலது நாசி, இடது நாசி என பிரித்துப்பார்க்க முடியுமென்பதால் முதலில் வலது நாசிக்கு தண்ணீர் செலுத்திய பிறகே இடது நாசிக்கு வரவேண்டும்.
அதுபோன்றே கை–கால்களை கழுவும் சமயம், காலணிகளை அணியும் சமயம், சட்டை அணியும் சமயம், தலைமுடி வாரும்போதும் கூட வலது பக்கத்தையே முற்படுத்த வேண்டும்.
உணவு சாப்பிட, நீர் அருந்த வலது கரத்தையே பயன்படுத்த வேண்டும். வளர்ந்துவிட்ட மேலைநாடுகளில் இடது கையால் சாப்பிடுதல், நீர் அருந்துதல் நாகரீகமான காரியமாக கருதப்பட்டு வருகிறது. அந்த அநாகரீகம் மற்ற நாடுகளுக்கும் வேகமாக பாய்ந்து சென்று முஸ்லிம்களிடமும் தொற்றியுள்ளது. இதனை முஸ்லிம்கள் களைய முற்பட வேண்டும். இடது கையால் சாப்பிடுதல், குடித்தல் ஷைத்தானின் செயலாகும்.
(பாத்திரங்களில்) குளிக்கும்போதுகூட நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் வலது பகுதியின்மீது மூன்று முறை ஆரம்பமாக தண்ணீர் ஊற்றிவிட்டே இடதுபுறமாக ஊற்றுவார்கள்.
நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மஸ்ஜிதுக்குள் நுழையும்போது வலது காலையே முற்படுத்துவார்கள். தொழுகையிலிருந்து விடுபடும் சமயம் முதலில் வலது பக்கமே ஸலாம் கொடுப்பார்கள். அவ்வாறே நாமும் பணிக்கப்பட்டிருக்கிறோம்.
நகம் வெட்டும் சமயம், மீசையை கத்திரிக்கும் சமயம், கக்கத்திலுள்ள முடியை நீக்கும் சமயம், தலைமுடியை அகற்றும் சமயம் என அனைத்திலும் வலது பாகத்தையே நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் முற்படுத்தினார்கள் என்று நபிமொழிகளில் காணமுடிகிறது.
நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கூறினார்கள்:
‘உங்களில் ஒருவர் காலணி (செருப்பு) அணிந்தால் முதலில் வலது காலில் அணியவும். காலணியை சுழட்டினால் முதலில் இடது காலில் சுழட்டவும். அணியும்போது வலது கால் முதலாவதாகவும், சுழட்டும்போது இடது கால் முதலாவதாகவும் ஆகுவதற்காக!’ (அறிவிப்பாளர்: அபூ ஹுரைரா ரளியல்லாஹு அன்ஹு, நூல்: புகாரி, முஸ்லிம்)
‘நீங்கள் ஆடையணியும்பொழுதும், உளு செய்யும்பொழுதும் உங்கள் வலது பாகத்தைக் கொண்டே ஆரம்பியுங்கள்.’ (அறிவிப்பாளர்: அபூ ஹுரைரா ரளியல்லாஹு அன்ஹு, நூல்: அபூதாவூது, திர்மிதீ)
‘நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் முடி வெட்டுபவரிடம் தனது வலது பாகத்தை காண்பித்து இதை முதலில் வெட்டி விடு’ என்று கூறினார்கள். பின்பு இடது பாகத்திலுள்ள முடியை வெட்டச் சொன்னார்கள். (அறிவிப்பாளர்: அனஸ் ரளியல்லாஹு அன்ஹு, நூல்: புகாரி, முஸ்லிம்)
ஜமாஅத்துத் தொழுகையில் மற்ற ஸஃப்புகளைக்காட்டிலும் முதல் ஸஃப்புக்கு அதிக நன்மை என்று சொன்ன இஸ்லாம் அதிலும் முதல் ஸஃப்பின் வலது பக்கத்தை முன்னிலைப்படுத்துகிறது.
'நான் அண்ணல் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடன் தொழு(கப் போ)கும் பொழுது அவர்களின் இடப்பக்கம் நின்றேன். அப்பொழுது அவர்கள் என் தலைமுடியைப் பிடித்து வலப்பக்கமாக என்னை இருக்கச்செய்தார்கள். (அறிவிப்பாளர்: இப்னு அப்பாஸ் ரளியல்லாஹு அன்ஹு,நூல்: புகாரி, முஸ்லிம், முஅத்தா, அபூதாவூது, திர்மிதீ, நஸஈ)
இறைவேதமாம் திருக் குர் ஆன் வலப்பக்கத்தைப்பற்றி உயர்வாக குறிப்பிடுவதை காண முடிகிறது. ஆம்! நற்காரியங்கள் செய்து மரணிப்பவர்களின் வலது கரத்தில் அவர்களின் பட்டோலை கொடுக்கப்படும் கூறுவதன் மூலம் வலப்பக்கத்தின் உயர்வும் சிறப்பும் இன்கு புலனாகின்றது.
இதோ அந்த திருமறை வசனங்கள்:
ஆகவே, எவருடைய பட்டோலை அவருடைய வலக்கையில் கொடுக்கப்படுமோ, அவர் (மகிழ்வுடன்), ''இதோ! என் பட்டோலையைப் படியுங்கள்"" எனக் கூறுவார்.
''நிச்சயமாக, நாம் உன்னுடைய கேள்வி கணக்கை, திட்டமாக சந்திப்பேன் என்று எண்ணியே இருந்தேன்.""
ஆகவே, அவர் திருப்தியான சக வாழ்கiயில் -
உயர்ந்த சுவர்க்கத்தில் இருப்பார்.
அதன் கனி(வகை)கள் (கைக்கு எட்டியதாக) சமீபத்திருக்கும்.
''சென்று போன நாட்களில் நீங்கள் முற்படுத்தி(யனுப்பி)ய (நல்ல அமல்களின்) காரணத்தால், நீங்கள் இப்போது மகிழ்வோடு புசியுங்கள்; இன்னும் பருகுங்கள்'' (என அவர்களுக்குக் கூறப்படும்). (69: 19 - 24)
ஆகவே வலது கறத்தில் பட்டோலை கிடைக்க, நமது வாழ்வில் அனைத்து நற்காரியங்களிலும் வலது பக்கத்தை முற்படுத்துவோம். அதுவே அல்லாஹ்வும், அவனது தூதர்ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களும் காட்டிய வழியாகும். அதுவே நாகரீகமான செயல் ஆகும். அல்லாஹ் நல்லருள் புரிவானாக.

இப் போராட்டம் பலவருடங்கள் நடந்தாலும் முஸ்லிம்களை முழுமையாக துடைத்தெறிய முடியாது. சத்தியத்திற்கான போராட்டம் நடந்து கொண்டி ருக்கும் போது தான் ஈஸா (அலை) அவர்கள் சிரியாவின் திமிஷ்க் பகுதியிலுள்ள பள்ளியின் வெள்ளை மினாராவில் வந்து இறங்குவார்கள் என்பது நபி மொழியாகும்.


பெண்கள் மார்க்க தீர்ப்பு வழங்குவது அனுமதியல்ல என்ற கருத்து இன்று சிலரால் சொல்லப் படுகிறது ..என்றாலும் அது ஒரு தவறான கருத்தாகும் . ஏனென்றால் , அல்லாஹ் கூறுகிறான் ..

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إلَى الخَيْرِ وَيَاًمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنكَرِ


மேலும்,உங்களில் ஒரு கூட்டத்தார்-அவர்கள் (மனிதர்களை) நன்மையின் பால் அழைக்கின்றவர்களாகவும், நல்லதைக் கொண்டு (மக்களை) ஏவுகின்றவர்களாகவும் , தீய செயல்களிலிருந்து (அவர்களை) விலக்குகின்றவர்களாகவும் இருக்கட்டும். (ஆலஇம்ரான்:104)

மேற்படி வசனத்தின் மூலம் அல்லாஹ் நன்மையை ஏவி, தீமையை தடுக்கும் ஒரு சமூதாயம் உலகில் இருக்க வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தியுள்ளான். அதிலும், இந்த உம்மத்தின் சிறப்பம்சமாகவும் இதனையே கூறிக்காட்டுகிறான்.

மனிதர்களுக்காக வெளியிறக்கப் பட்ட சமுதாயத்தில் நீங்கள் சிறந்தவர்களாக இருக்கிறீர்கள் . ( ஏனென்றால் ,) நீங்கள் நன்மையை ஏவுகின்றீர்கள் ; தீமையை தடுக்கிறீர்கள் ; மேலும் அல்லாஹ்வை விசுவாசிக்கிறீர்கள் ..( ஆல இம்ரான் :110 )

இது போக, சூரத்துத்தௌபா’இலே, 71ஆம் வசனத்திலே அல்லாஹ் பின்வருமாறும் கூறிக் காட்டுகிறான்.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنكَرِ

விசுவாசம் கொண்ட ஆண்களும், விசுவாசம் கொண்ட பெண்களும் அவர்களில் சிலர் சிலருக்கு பொறுப்புதாரிகள். அவர்கள் (பிறரை) நன்மையை கொண்டு ஏவுகிறார்கள். தீமையை விட்டும் தடுக்கிறார்கள். ஆக , நன்மையை ஏவி தீமையை தடுப்பதென்பது ஆண், பெண் இருபாலாருக்கும் பொதுவான விடயமாகும். இதனால் தான் அல்லாஹ், அவர்களில் சிலர் சிலருக்கு பொறுப்புதாரிகள் என சுட்டிகாட்டுகிறான்.

அதே போன்று குறிப்பாக்கப் பட்டு வந்தவைகள் தவிர நபி(ஸல்) அவர்களினது பொதுவான ஏவலும் அவரது உம்மத்தின் இருபாலாருக்குமே! இறை தூதர் (ஸல் ) அவர்கள் கூறுகிறார்கள் .; ‘ என்னை தொட்டு ஒரு வசனமாவது எத்திவையுங்கள் .. 
( சஹீஹுல் புகாரி )

என்றாலும், இறைதூதர்(ஸல்) அவர்களது காலத்தில் சட்டத்தீர்ப்புக்கும், மார்க்கவிளக்கங்களுக்கும் இறைத்தூதருக்கே தலைமை இடம் என்பதால், பெண்கள் இந்த பணியில் தம் பங்களிப்பை இதற்கென ஒரு பிரத்தியேக வடிவில் செய்யவில்லை. என்றாலும், ஆலோசனை வழங்கல், எதிரே நடக்கும் பாவங்களை தடுத்தல், நன்மையின் பால் தூண்டுவது என சில காரியங்களில் தம் பணியை முன்னெடுத்தே உள்ளார்கள்.

இறைதூதரின் மரணத்திற்கு பின் இந்தப்பணி பலவகையில் சிறந்ததாக மாறி, பெண்களின் கல்விப்புலமையால் பயனடைந்தவர்கள் பல்லாயிரம் பேர் என்பதற்கு வரலாறுகள் எமக்கு சான்று பகர்கின்றன. முஸ்லிம்:1484 சபி’ஆ இப்னு ஹாரிஸ்
(1484) 


، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ أَبَاهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَرْقَمِ الزُّهْرِيِّ، يَأْمُرُهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الْأَسْلَمِيَّةِ، فَيَسْأَلَهَا عَنْ حَدِيثِهَا، وَعَمَّا قَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ اسْتَفْتَتْهُ، فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ يُخْبِرُهُ، أَنَّ سُبَيْعَةَ أَخْبَرَتْهُ

அப்துல்லாஹ் இப்னு உத்பா (ரஹ் ) அவர்கள் உமர் இப்னு அப்தில்லாஹ் அவர்களவில் கடிதம் எழுதி சுபைஆ பின்த் அல் ஹாரிஸ் (ரழி) அவர்களிடம் நுழைந்து அவரின் ஹதீஸை பற்றியும் அவர் (நபி ) அவர்களிடம் பத்வா கேட்ட வேளை அவருக்கு நபிகள் (ஸல் ) சொன்னது பற்றியும் (கேட்குமாறு ) ஏவினார் .. அப்போது சுபையா (தனக்கு சொன்னதாக ) அப்துல்லாஹ் இப்னு உத்பா (ரஹ்) உமர் (ரஹ் ) அவர்கள் பால் (பின்வருமாறு ) ஏவினார்கள் ..(ஹதீஸின் சுருக்கம் )

இதே போல் உம்மு சலமா(ரழி) மற்றும் உம்மு அதிய்யா(ரழி) போன்றோர் இறைத்தூதரின் சொல்,செயல் போன்றவற்றை ஆண், பெண் விதிவிலக்கின்றி பல தடவைகள் பலருக்கு அறிவித்துள்ளனர்.

இவர்களுக்குள் தனித்துவமாக பேசப்பட வேண்டிய ஒரு அறிவுச்சுடர் தான் அன்னை ஆயிஷா(ரழி) என்பதில் மாற்றுக்கருத்துக்கு இடமில்லை. இவரது அறிவுப்புலமையால் பிரயோசனம் அடைந்தவர்கள் ஆண்கள், பெண்கள் என எண்ணில் அடங்காதவர்கள் என்பது நாம் அறிந்ததே! இமாம் ஸுஹ்ரி(ரஹ்) ஆயிஷா(ரழி) அவர்களைப்பற்றி பின்வருமாறு கூறிக்காட்டுகிறார்கள்.

“لو جمع علم عائشة إلى علم جميع أمهات المؤمنين وعلم جميع النساء لكان علم عائشة أفضله”


யிஷா(ரழி) அவர்களது அறிவை, (ஏனைய) அனைத்து முமின்களின் தாய்மார்களினது அறிவோடும் அனைத்து பெண்களின் அறிவோடும் ஒன்று சேர்த்துப்பார்த்தால் ஆயிஷா இனது அறிவு அவற்றிலே மிக சிறந்ததாக இருக்கும். மேலும் ஹிஷாம் இப்னு உர்வா(ரஹ்) ஆயிஷா(ரழி) அவர்களைப்பற்றி பின்வருமாறு கூறிக்காட்டுகிறார்கள்.

“مارأيت أحدا أعلم بفقه ولا طب ولا بشعر من عائشة”


பிக்ஹ், மருத்துவம், கவிதை போன்றவற்றிலே ஆயிஷா(ரழி) அவர்களை விட மிக அறிந்த ஒருவரை நான் பார்த்ததில்லை.
(தஹ்தீபுல் கமால் ) மேலும் மிஸி(ரஹ்) ஆயிஷா(ரழி) அவர்களைப்பற்றி பின்வருமாறு கூறிக்காட்டுகிறார்கள்.

அவர் அறியாத ஒன்றை அதைத்தேடி அறியும் வரை பிறரிடம் கேட்காதவராக இருந்தார். அதேபோல், இவர் நபி(ஸல்) அவர்களது ஹதீஸ்களை அறிவித்தவர்களில் அதிக ஹதீஸ்களை அறிவித்தவர்களின் பட்டியலில் காணப்படக்கூடியவராகவும் உள்ளார். இறைத்தூதர்களின்(ஸல்) அவர்களது மரணத்திற்கு பின், அல்லாஹ்வின் மார்க்கத்தை கற்றுக்கொள்ளல், அதை பரப்பல் போன்றவற்றிற்கு சிறந்ததோர் எடுத்துக்காட்டாகவும் திகழ்ந்தார்.(தஹ்தீபுல் கமால் )

இன்னும் சஹாபாக்கள் ஏதாவது சிக்கல் படக் கூடிய சில மார்க்க சட்டங்களுக்கு ஆயிஷா(ரழி) அவர்களிடம் வந்து தீர்ப்புக் கேட்டு தெளிவடைந்துள்ளார்கள் என்பதற்கு பல நிகழ்வுகள் சான்றாக இருக்கின்றது .. இச்சான்றுகள் பெண்கள் மார்க்கத்தை கற்று, அதை பிறருக்கு பிரயோசனம் அளிக்கும் விதத்தில் உரிய சந்தர்ப்பத்தில் சமர்ப்பிப்பதற்கு மார்க்கம் தடை விதிக்கவில்லை என்பதை சொல்லிக் காட்டுகின்றது ….

அதிலும், இறைத்தூதரின் உயர்ந்த சஹாபாக்கள் பலர் உயிரோடிருக்கும் சந்தர்ப்பத்திலே சஹாபா பெண்கள் தமக்கு தெரிந்ததை அவர்கள் மத்தியில் வெளிக்கொணர்ந்திருப்பதானது பெண்களுக்கு கல்வியை எத்தி வைப்பதற்கான சந்தர்ப்பம் கொடுக்கப்பட்டிருப்பது என்பதை மேலும் தெளிவுபடுத்துகிறது ..
.
அதே போல் அல்லாஹ் அல்குர்ஆனிலே சூரத்துல் அஹ்ஸாப் 32ஆம் வசனத்தில்وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْروفاً -மேலும் நீங்கள் நன்மையான பேச்சையே பேசி விடுங்கள்” என்று நபி (ஸல் ) அவர்களின் மனைவிமார்களை விளித்து சொல்லியிருப்பதானது நளிவற்ற நல்ல (தெளிவான) வார்த்தையை பேச இறைவன் பெண்களுக்கு அனுமதி அளித்திருக்கிறான் என்பதை சுட்டிக்காட்டுகிறது.

எனவே, அறிவென்ற இந்த அமானிதம். இது கிடைப்பது சிலருக்குத்தான். அல்லாஹ்வின் அருள் என்ற வடிவத்திலிருந்து அது சிலருக்கு கிடைக்கும் போது, மறுமை நெருங்கி அறிவீனர்கள் அதிகமாகும் இக்காலத்தில் அறிஞர்களான அவர்களது அறிவுகள் உலகுக்கு மிக அவசியமாகும். அது ஆணாகவோ பெண்ணாகவோ இருந்தாலும் சரியே!

அதுமட்டுமல்லாமல், அறிஞர்கள் இதை பர்ளுகிபாயா என்றும் சொல்கிறார்கள். அதாவது, சிலர் அதை செய்து விட்டால் மற்றவர்களை விட்டும் அந்த கடமை நீங்கிவிடும். எனவே அறிவுக்கென மக்கள் தாகிக்கும் சந்தர்ப்பத்தில், ஆணோ பெண்ணோ அறிவுள்ள யாரோ ஒருவர் அந்த தாகத்தை தீர்த்து வைப்பது அவசியத்திலும் அவசியமாகும். பெண்களை அறிவை எத்தி வைக்கும் பணியில் இருந்து ஒதுக்கிவிட நினைத்தோம் என்றால் வரலாற்றிலிருந்து நிறைய பொக்கிஷங்களை தூக்கிவிடவேண்டி ஏற்பட்டு விடும்
.
தாபீ’ஈன்களிலிருந்து ஹதீஸ்கலையில் சிறந்து விளங்கிய பகீஹா அமாரா பின்த் அப்துர்ரஹ்மான், ஹப்ஸா பின்த் ஸீரீன் போன்ற புலமைபெற்ற ஹதீஸின் அறிவிப்பாளர்களெல்லாம் எமக்கு தேவையற்றவர்களாகி விடுவர். இவர்களிடமிருந்து உர்வா இப்னு ஹிஷாம் , அய்யூப் அஸ்சிக்தியாணி (ரஹ்) போன்ற மிகப்பெரும் ஹுப்பாள்கள் எல்லாம் ஹதீஸ்களை கேட்டுள்ளார்கள் ;;

அதே போன்று பெண்கள் மார்க்க தீர்ப்பு சொல்வதை தடுத்தால் இமாம் அஹ்மத் (ரஹ்) இன் முஸ்னத் என்ற கிதாபின் பிரதிகளை முழுவதுமாக அறிவித்து இந்த சமுதாயத்துக்கு மாபெரும் சேவையை ஆற்றிய சைனப் பின்த் மக்கீ(ரஹ்) , இமாம் கதீபுல் பக்தாதி (ரஹ்) போன்ற இமாம்களின் ஆசிரியையான பிரபல முஹத்திஸா கரீமா அல்மர்வசியா (ரஹ்) போன்றோர் ஹதீஸ் துறைக்கு ஆற்றிய சேவைகளை எல்லாம் இழக்க வேண்டியேற்படும் …

இன்னும் சொல்லப் போனால் முஜத்திதுல் ஹதீஸ் இமாம் அல்பானி(ரஹ்) அவர்களின் இரு பெண் வாரிசுகளான சகீனா பின்த் அல்பானி, ஹஸ்ஸானா பின்த் அல்பானி மேலும் இவர்கள் எழுதிய “அத்தலீல் இலா கிதபில்லாஹில்’ஜலீல்” இவையெல்லாம் தூக்கி வீசப்பட வேண்டிய ஒன்றாகி விடும்.

இது போன்று காலத்துக் காலம் ஆண்களில் இருந்து உலமாக்கள் இருக்கும் போதே பெண்கள் கல்வித்துறையை கற்றும் பிறருக்கு அதை எத்தி வைத்தும் இந்த மார்க்கத்திற்கு பெரும் சேவையாற்றி இருக்கிறார்கள் என்பது வரலாறு மறுக்க முடியாத ஒன்றாகும்
..
ஆக , சொல்வது சரியாக இருந்தால் சீர்தூக்கி நடப்பதும், பிழையாக இருந்தால் தேவையற்று இருப்பதும் நடுநிலைவாதிக்கும் தெளிவான ஒரு மனிதனுக்கும் சிறந்த பண்பாகும்.

அல்லாஹ் நம்மனைவருக்கும் மார்க்கத்தில் விளக்கத்தை தருவானாக ..!!!
                                            
                                                       மௌலவியா சுமையா (ஷரயிய்யா)

கட்டுரை

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget